Publicaties

Verkrijgbare boekjes:

Tanja Kootte & Fred van Lieburg (2020) Bij ons in de Biblebelt. Nalezing op de tentoonstelling in Museum Catharijneconvent. Gouda: Dutch Bible Belt Network (U kunt deze publicatie bestellen door een e-mail met uw naam en adres te sturen naar info@dutchbiblebelt.org én € 15,- per exemplaar over te maken naar IBAN NL47 INGB 0007 1653 40 t.n.v. Dutch Bible Belt Network te Gouda)

José M. Baars-Blom (2013) Licht onder de zwaren … belevenissen van een buitenstaander in de biblebelt, Kampen: Brevier (verkrijgbaar voor € 7,50 – bestelling per e-mail: josembaars@live.nl)

José M. Baars-Blom (2006) De onschuld voorbij … over reformatorische cultuur en wereldbestormende meisjes, Kampen: Kok (nog uitsluitend verkrijgbaar als e-book)

Overzicht van andere publicaties:

Sinds 2015 schrijft José wekelijks een blog over religie in Zeeland in de PZC. De meest recente blogs onder de titel Monnikenwerk vindt u hier.

 • Baars-Blom, José M. (2020) ‘Reformatorische jeugdcultuur’ in: Bij ons in de Biblebelt. Nalezing op de tentoonstelling in Museum Catharijneconvent. Amsterdam: Dutch Bible Belt Network
 • Baars-Blom, José M. (2017) ‘Voldoende voor gedrag’ (op verzoek verkrijgbaar)
 • Baars-Blom, José M. (2014) ‘Spelen in de kerk’ in: Christelijk Weekblad
 • Baars-Blom, José M. (2014) ‘Hoe groen is de refo’ in: Christelijk Weekblad
 • Baars-Blom, José M. (2014) ‘Angst en islamisering’ in:  Christelijk Weekblad
 • Baars-Blom, José M. (2013) ‘Stigmatisering op basis van kleur: “Als ik groot ben word ik arm” in: Christelijk Weekblad
 • Baars-Blom, José M. (2013) ‘Reformatorisch taboe op seks neemt af’ in: Christelijk Weekblad en op site Het Goede Leven
 • Baars-Blom, José M. (2013) Licht onder de zwaren – belevenissen van een buitenstaander in de biblebelt, Kampen: Brevier Uitgeverij.
 • Baars-Blom, José M. (2013) ‘Laat kerken collecteren voor bestrijding seksueel misbruik’ in: Reformatorisch Dagblad
 • Baars-Blom, José M. (2013) ‘Tijd voor puberteit’ in: Christelijk Weekblad
 • Baars-Blom, José M. (2012) ‘Vakantie: even wat anders’ in: Christelijk Weekblad
 • Baars-Blom, José M. (2012) ‘Queeste: offeren’ in: Christelijk Weekblad
 • Baars-Blom, José M. (2012) ‘Romans over refogezindte niet zuiver fictief’ in: Reformatorisch Dagblad
 • Baars-Blom, José M. (2012) ‘Feit of Fictie – romans over orthodoxe christenen’ in Christelijk Weekblad
 • Baars-Blom, José M. (2012) ‘TV in reformatorische kring – revolutie of evolutie’ in: Christelijk Weekblad
 • Baars-Blom, José M. (2012) ‘Moderne devotie in vergankelijke kunst’ in: Christelijk Weekblad
 • Baars-Blom, José M. (2011) ‘Berichtgeving onderzoeken kerkverlating roept vragen op’ in: Reformatorisch Dagblad
 • Baars-Blom, José M. (2011) ‘(N)iets nieuws onder de zon’ in: CV Koers
 • Baars-Blom, José M. (2011) ‘Niets doen is geen optie – opvoedverlegenheid in reformatorische kring’ in: Christelijk Weekblad
 • Baars-Blom, José M. (2011) ‘Ook andere meningen zijn goed – de evenbeelden van Franca Treur’ in: Christelijk Weekblad
 • Baars-Blom, José M. (2011) ‘Scheur jij echt bladzijden uit je bijbel?’ in: Christelijk Weekblad
 • Baars-Blom, José M. (2010) Rijssen in oorlog voor wie water ziet branden, in: Reformatorisch Dagblad
 • Baars-Blom, José M. en Bredewold, Femmianne H. (2009) Als je kijkt is het niet wat het lijkt; in- en uitsluiting in protestants-christelijke plattelandgemeenten in: Dr.ir. R. Kwekkeboomn en Ir. M. Jager- Vreugdenhil (red.) De praktijk van de WMO. Onderzoeksresultaten lectoraten Social Work, Amsterdam: Amsterdam SWP Publishers
 • Baars-Blom, José M. (2009) Jonge mantelzorgers komen tekort in: Bij de les – Magazine voor Leerlingbegeleiding en schooldecanaat, Utrecht: NVS NVL
 • Baars-Blom, José M. en Bredewold, Femmianne H. (2009) Kwetsbaar evenwicht – een onderzoek naar mantelzorgers van mensen met psychiatrische problematiek, allochtone mantelzorgers en jonge mantelzorgers in de gemeente Zwolle, Zwolle: Centrum voor Samenlevingsvraagstukken
 • Reformatorisch Dagblad (2008) Beleid rond mishandeling op christelijke school divers
 • Baars-Blom, José M. (2008) De ketting en de schakels – sociale samenhang in Nunspeet (Elspeet, Hulshorst, Nunspeet, Vierhouten) Zwolle: Centrum voor Samenlevingsvraagstukken
 • Baars-Blom, José M. (2007) Wereldbestormende refomeisjes in: Religie en Samenleving, jaargang 2 nr. 3 Delft: Eburon pp. 183-197
 • Baars-Blom, José M. (2006) De onschuld voorbij … over reformatorische cultuur en wereldbestormende meisjes, Kampen: Kok. Let op! Deze uitgave is uitsluitend verkrijgbaar als e-book