Fluistering

Welkom op deze site! Bij Fluistering kun je terecht voor:

Onderzoek: Fluistering richt zich met name op sociaal onderzoek op het snijvlak van religie & cultuur en zorg & onderwijs. Sinds 2005 is José Baars op eigen titel bezig met langlopend onderzoek naar identiteitsontwikkeling van (reformatorische) jongeren tijdens de adolescentie. In 2017 is er onderzoek afgerond naar de ondersteuningsbehoeften van docenten die passend onderwijs willen bieden aan leerlingen met gedragsproblemen in het reguliere voortgezet onderwijs (VO).

Schrijverij: Als (godsdienst)antropoloog schrijft José wekelijks de column Monnikenwerk in de PZC.