Onderzoek

Het laatst uitgevoerde onderzoek (2017) brengt de ondersteuningsbehoefte van docenten in beeld die passend onderwijs willen bieden aan leerlingen met gedragsproblemen in het reguliere voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Docenten vrezen agressief gedrag van leerlingen het meest, maar in de praktijk komt dat gedrag weinig voor. Stille, in zichzelf gekeerde of sombere leerlingen zien docenten vrijwel dagelijks, maar hoe zij hen kunnen begeleiden? En wat te doen met leerlingen met eenzijdige interesses en minder goed ontwikkelde sociale vaardigheden? Docenten willen vooral leren van ervaringsdeskundigen zoals hun collega’s uit het speciaal voortgezet onderwijs. In Zeeuws-Vlaanderen zijn inmiddels de ‘specialisten’ in beeld gebracht die met de ene of andere categorie lastige leerlingen erg goed uit de voeten kunnen. Zij kunnen hun collega’s met raad en daad terzijde staan. En docenten uit het voortgezet onderwijs zijn, wanneer zij dat willen, van harte welkom om mee te lopen in het voortgezet speciaal onderwijs in Terneuzen.

Sinds 2005 is José Baars op eigen titel bezig met langlopend onderzoek naar identiteitsontwikkeling van (reformatorische) jongeren tijdens de adolescentie. In 2019 is over het onderzoek geschreven. Zie de linkjes naar artikelen rechts onderaan deze pagina.

In ander onderzoek richtte José zich op studiekeuzen van meisjes (aan scholengemeenschap Pieter Zandt te Kampen), jonge mantelzorgers, signalering van mishandeling (in het VO), huiselijk en seksueel geweld en sociale samenhang. José is als onderzoeker werkzaam geweest bij het lectoraat samenlevingsvraagstukken van VIAA te Zwolle.