Tarief naar draagkracht

Voor niets gaat de zon op (gelukkig maar). Externe begeleiding of bijles kost geld. Uit onderzoek blijkt dat wie weinig te besteden heeft daardoor soms moet afzien van begeleiding. Dat vind ik niet goed en niet nodig. Bepaal en betaal zelf naar vermogen: pay as you can.

U bepaalt het tarief – wat u (per uur) voor begeleiding wilt betalen – geeft dat door en betaalt per maand. Dit concept ‘pay as you can’ wordt al wel in andere branches toegepast. Het gaat uit van vertrouwen en in de praktijk blijkt dat de sterke benen de zwakke dragen en de gemiddelde opbrengsten kostendekkend zijn. Uiteraard kan ik u informeren over gebruikelijke tarieven voor de studie(loopbaan)begeleiding, examentraining en bijles.

Waarom werk ik met dit concept? Idealisme speelt beslist een rol. Het is voor een jongere onnodig om vast te lopen als hij of zij goede begeleiding krijgt (maar docenten hebben daar helaas niet altijd de uren voor). Begeleiding moet voor iedereen haalbaar zijn. Of iemand een dikke portemonnee heeft of niet. Bovendien denk ik dat u als ouder door het maken van een afweging over ‘welk tarief u gaat betalen’ ook bewuster betrokken zult zijn bij de activiteiten die uw zoon of dochter ontplooit. Het doet iets met betrokkenheid.

 

 

 

 

januari 1, 2017