HBO studenten bepalen wat zij betalen

Voor niets gaat de zon op (gelukkig maar). Maar wat is het jou als student waard om persoonlijk kwalitatief goed begeleid te worden? Ik stel het mij zo voor. Bepaal en betaal zelf naar vermogen (indicaties van wat gebruikelijk is vind je hierna). Dit leggen we vast. Ik houd je steeds op de hoogte van de hoeveelheid uren die ik in jouw begeleiding stop en stuur je per maand een rekening. Het concept ‘pay as you can’ wordt al wel in andere branches toegepast. Het gaat uit van vertrouwen en in de praktijk blijkt daar dat de sterke benen de zwakke dragen en de gemiddelde opbrengsten kostendekkend zijn.

Waarom bied ik dit aan? Idealisme speelt beslist een rol. Het is veelal onnodig om vast te lopen in je studie als je goede begeleiding krijgt (maar de docenten van je opleiding hebben daar helaas niet altijd de uren voor). Begeleiding moet voor iedereen haalbaar zijn. Of je nu een dikke portemonnee hebt of niet. Bovendien denk ik dat je als student door het maken van een afweging over ‘welk tarief je gaat betalen’ ook bewuster zult nadenken over je eigen inzet tijdens en na de ontmoetingen bij Fluistering. Terugkoppeling van de tijd die ik in je begeleiding investeer, stelt je in staat ook qua kosten een vinger aan de pols houden (wat doe je zelf wat verwacht je van mij?). Bovendien doet het iets met je motivatie.

Om je een idee te geven van tarieven: voor professionele coaching, individuele begeleiding en (jeugd)hulpverlening worden in Zeeland tarieven gerekend tussen de € 50 en € 100 per uur. Uiteraard zijn dat forse verschillen. Coaches die een flinke staat van dienst hebben zijn duurder dan jonge ambitieuze starters (oriënteer je goed, google rustig rond). Het zijn op het eerste gezicht ook hele bedragen. Maar het lijkt me dat er een helder signaal van uitgaat: je klopt doelgericht aan om iets te bereiken. Als de nood hoog is, zal het begeleidingstraject intensiever zijn dan wanneer je in een vroeg stadium aanklopt. En natuurlijk: koffie of thee drinken we zonder dat de ’teller’ loopt. Dus stel dat je één uur begeleiding per twee weken wilt en je gaat uit van een tarief van € 60 per uur, dan kost je dat € 120 per maand (minimumtijd is een half uur per sessie – maar besef dat dit misschien niet de meest effectieve optie is). Studievertraging en een extra jaar studeren hebben een ander prijskaartje (als je op kamers woont al snel € 10 duizend per jaar).

Uiteraard ben ik tot toelichting op dit voorstel en overleg bereid.